บริษัท อินเทนด์ อินดัสเตรียล จำกัด สำนักงานใหญ่ 99/178 หมู่4 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์: 02-174-9022,โทรสาร:02-174-9033

about

บริษัท อินเทนด์ อินดัสเตรียล จำกัด สำนักงานใหญ่ วิสัยทัศน์ (Vision) บริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจ ที่จะพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และบริการให้มีคุณภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า รวมถึงการส่งมอบที่ตรงเวลา เราพร้อมที่จะให้บริการสำหรับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมทุกประเภท Company intends to create and develop high quality of product to meet customer satisfaction, on time delivery and ready to service all industrial customers.

นโยบายคุณภาพ (Quality policy) “สร้างสรรค์ มาตราฐาน บริการ คุณภาพ” “Creative standard service quality”

ขยายความนโยบายคุณภาพ (Expansion Quality policy) • สร้างสรรค์ - การคิดที่จะพัฒนากระบวนการทำงานให้แตกต่างและดีกว่าเดิมอยู่ตลอดเวลา
• Creative – Continue develop working process to make different and better quality
• มาตราฐาน - ลักษณะที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ และประสิทธิภาพของการนำไปใช้งาน
• Standard – Keep quality standard of product and efficiency of adoption
• บริการ - การทำให้ลูกค้าพึงพอใจ ประทับใจ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า
• Service – Oriented to customer satisfaction and customer benefit
• คุณภาพ - การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามข้อกำหนดที่ต้องการ
• Quality – Follow up customer requirement and operating efficiency