บริษัท อินเทนด์ อินดัสเตรียล จำกัด สำนักงานใหญ่ 99/178 หมู่4 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์: 02-174-9022,โทรสาร:02-174-9033
welcome to Intend Industrial Co., ltd บริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจ ที่จะพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และบริการให้มีคุณภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
รวมถึงการส่งมอบที่ตรงเวลา เราพร้อมที่จะให้บริการสำหรับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมทุกประเภท
about บริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจ ที่จะพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และบริการให้มีคุณภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า รวมถึงการส่งมอบที่ตรงเวลา เราพร้อมที่จะให้บริการสำหรับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมทุกประเภท

Company intends to create and develop high quality of product to meet customer satisfaction,
on time delivery and ready to service all industrial customers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact บริษัท อินเทนด์ อินดัสเตรียล จำกัด สำนักงานใหญ่
99/178 หมู่4 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์: 02-174-9022
โทรสาร:02-174-9033